Pillangóhatás

A Casanova-per nem csak arra világít rá, hogy egy szociopata ember hogyan manipulál az érdekének megfelelően mindenkit, és az számukra milyen következményekkel jár, de arra is, hogy milyen sajátos módon működik a magyar bírósági rendszer, illetve mennyire kiszolgáltatott és megalázó helyzetben vannak a jogi képviselet nélkül vagy nem megfelelő jogi képviselettel pereskedő felek... S rávilágít még valamire, ha hiszünk magunkban és az igazságban, ha elszántak és kitartóak vagyunk, akkor nem csak a mesében győz az igazság...

Amikor Casanova az eltűnését rendezte meg, a saját iratai mellett, a házassági anyakönyvi kivonatunkat is eldugta és amikor alkalom adódott az angolos távozásra, titokban magához vette és elvitte... Hiszen még egy ilyen beteg elme is tisztában van azzal, hogy annak akit megpróbált öngyilkosságba hajszolni, akitől megpróbált mindent elvenni - nem csak a pénzét de az emberi méltóságát, jövőjét is - nem maradt más értéke mint az igazság, és ahhoz mint az életéhez, ragaszkodni fog ha válásra kerül sor... Ezért fontos volt számára, hogy úgy hozzanak ítéletet, hogy én nem is tudok róla... 

büntető eljárás pedig ami azért indult ellene mert a rengeteg pénzzel nem Zalaegerszeg hanem London felé vette az irányt - elfelejtve az előző feleségének gyermektartásdíjat fizetni, s amelynek végén megrovásban részesült - még fontosabbá tette számára... 

Mivel nem csak életben de - minden mesterkedése ellenére - talpon is maradtam, evidens volt, hogy titokban Magyarországon adja be a válópert... Tudta, hogy Angliában élek és úgy tudta, hogy semmi kapcsolatom nincs a családommal, hiszen az angolos távozása után módszeresen és végérvényesen igyekezett lerombolni a kapcsolatomat velük s kereste meg telefonon vagy üzenetekkel a gyerekeimet és rokonaimat, hogy a bizalmukba férkőzzön... Tudta, hogy a gyomai lakásom 10 éve üresen áll az oda érkező leveleket a posta visszaküldi... Egyetlen körülmény jelentett veszélyt a tervére, az hogy az unokanővérem címére is érkezni fog idézés és Ő értesíthet engem, ezért az akkor mélyszegénységben élő nővéremmel - egy drága mobiltelefont ígérve neki - viszonyt kezdeményezett... Így hozzájutott a Facebook jelszavához is, s prezentált "bizonyítékot" - a kettejük "beszélgetését" - később a perben...

Miután a nővéremet ellenem hangolta és a válóperhez a "bizonyítékot" legyártotta, tőle megszabadulva a volt kolléganőmre osztotta a főmarionett vagyis a barátnő szerepet... Az asszony minden szempontból megfelelt Casanova igényeinek, nem túl sok ésszel ellenben budapesti lakással és egy kislány rokonnal is rendelkezett... 

Az ellene folyt büntető eljárást követően 2016 év végén Zalaegerszegen benyújtotta a gondosan megfogalmazott - hazugságon alapuló - válókeresetet, ami alkalmasnak tűnt arra, hogy a távollétemben, engem pártfogó ügyvéddel képviselve a második tárgyaláson kimondják a válást...  Ehhez asszisztált a kollegina, és biztosította a lakcímét mint Casanova magyarországi elérhetőségét, így tudták a pert Magyarországon elindítani s közel egy évig eltitkolni a bíróság előtt, hogy Angliában él, élünk...

2017. augusztus 26.-a... A nap ami mindegyikük számára mérföldkő volt... 

Casanova számára azért mert azon a napon hozott egy döntést... A játszma, hazugság, manipuláció mellett döntött, annak ellenére, hogy tudta mit követett el ellenem és tudta, hogy számomra a per az igazságról szól... Tudta, hogy milyen képességekkel rendelkezem, hiszen tanúja volt annak ahogy a Londonban fogságban tartott rokon lányt aki  érdekházasságot kötni repült ki, hogyan mentettem meg és küldték haza az Angol hatóságok... Tudta, hogy milyen képességekkel rendelkezem, hiszen látta hogy az első házasságom válóperében - ügyvéddel szemben - milyen ítélet született, miután bizonyítottam az igazságot... 

A bíró számára azért mert valószínűleg belegépiesedett a rutinba, hiszen Ők a bírák Isteni hatalommal bírnak, felette állnak Törvénynek, jogszabályoknak... S nyilván hozzászokott ahhoz, hogy a földi halandók önbizalma még jogi képviselet mellett is egér méretűre zsugorodik össze amint meghallják a nevüket a hangosbemondóban és belépnek a tárgyalóterembe, hát még anélkül... Valószínűleg ezért nem tulajdonított jelentőséget annak, hogy kiderült mindketten több éve Angliában élünk és nem javasolta, hogy ott pereskedjünk ahol élünk, Londonban... Nyilván rutin perre számított, 2 tárgyalás és ítélet... S valószínűleg ezért nem tulajdonított különösebb jelentőséget annak, hogy Casanova - miután vázoltam, hogy mit követett el ellenem - kijelentette, hogy fizetni is hajlandó ha engedem hogy azonnal lezárják a pert...

Az ügyvéd számára azért mert Casanova az első tárgyalást követően Őt szemelte ki, aki majd végig játszmázza helyette a pert... S számára is azért mert valószínűleg Ő is belegépiesedett a rutinba és a kialakult gyakorlatba... Valószínűleg ezért nem vette a fáradtságot, hogy a per iratanyagát átolvassa, a tényállást megismerje és felkészülten jelenjen meg a tárgyaláson... Miért is áldozta volna a drága idejét hosszas irat olvasgatásra és még hosszasabb konzultációra a megbízójával, ha elegendő gúnyos megjegyzésekkel a fölényét kialakítani, majd az ellenfelet az emberi méltóságában porig alázva, nem hogy harcra de gondolkodásra képtelen állapotba hozni, ahogy velem igyekezett tenni... 

A "tanú" számára azért, mert mint aki hipnózisban él, Casanováért létezett, ahogyan anno a büntető eljárásban kísérgette a jelenéseire, a válóperében is mint hasbeszélő báb mondta el amit betanítottak neki... 

S mindannyiuk számára azért, mert a játszmát választották az igazság felvállalása helyett később, amikor szembesültek azzal, hogy Casanova végig az orruknál fogva vezette Őket...

Míg az első tárgyaláson a bíró tárgyilagos és elfogulatlan volt, addig amint az ügyvéd belépett a perbe, szemmel láthatóan megváltozott... Mintha Ők, a jog tudói és képviselői lettek volna a mérleg egyik serpenyőjében, én a másikban, és az igazság attól kezdve nem számított... Rutinná lényegült minden... Az ügyvéd prezentálta a két "tanút", az egyiket személyesen előállítva, a másiknak közjegyző előtt tett kijelentéseit papíron lobogtatva, majd kijelentette, hogy tessék szíves lenni ítéletet hirdetni, mert az általam indítványozott tanú meghallgatására nincs szükség... 

A bíró válasza egyértelművé tette a szereposztást... Szavai és testbeszéde nyilvánvaló egységről árulkodott közte és az ügyvéd között... Amikor láttam, hogy egész felsőtestével felé hajol és így jelenti ki, hogy ha már az Ő tanújukat meghallgatta az enyémet is meg kell, tudtam, hogy az utolsó pillanatig harcolni fogok... Mintha elfelejtette volna, hogy az előző tárgyaláson döntött a bizonyítási eljárás lefolytatásáról és az általam indítványozott tanú meghallgatásáról... 


A folytatásért nézz vissza később :)