Öntsünk tiszta vizet a pohárba! - Nyílt levél Muszka Zoltánhoz a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetőjéhez...

2020.04.30

Fotó: Google (2016)

Tisztelt Muszka Zoltán alezredes Úr!

Mielőtt az Ön nevével fémjelzett nyomozást lezáró határozatra rátérnénk, engedjen meg egy személyes megjegyzést...  Ha jól értelmezem a Google találatait akkor Ön a Debreceni Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője, kapitány-helyettese volt még 2016-ban is... 2018-ban már csak a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányságon látja el ezt a feladatot...  Ez elég komoly visszalépésnek tűnik...

Na de lássuk azt a nyomozást lezáró határozatot... 2020. március 20.-án született meg a megszüntető határozat több olyan ügyben, amelynek én - mint az alábbi képen az jól látható - a sértettje voltam... 

Mik is voltak azok a bűncselekmények amelyek elkövetése miatt Ön az Anonimouse hackerek - ahogyan Ők előszeretettel nevezik magukat - ellen  most nyomozott? 

- elektronikus hírközlő hálózat vagy eszköz útján, illetve információs rendszeren folytatott kommunikáció tartalmának kifürkészésével, és az észleltek technikai eszközzel történő rögzítésével elkövetett tiltott adatszerzés bűntette

- zaklatás vétsége

- kiskorú veszélyeztetése bűntette

- becsületsértés vétsége, rágalmazás vétsége

A bűnügyek összefüggnek, azokat együttesen követték el ugyanazon személyek, akiket a személyiségi jogaikat tiszteletben tartva nevezzünk csak "hölgy"-nek és társainak... Az alábbi kétrendbeli - egyenként 12 milliós - csalási kísérlet ebben a nyomozást lezáró határozatban nem szerepel, de kénytelen vagyok róla említést tenni, hiszen minden azzal kezdődött... 

Azt, hogy a nyomozást hogyan zárták le most nem részletezem, de ott sem vettek figyelembe egyetlen bizonyítékot sem, ami lényeges, hogy a "hölgy" és társai azt követően kezdtek zaklatni, hogy a csalási kísérletek ügyében vizsgálatot végző rendőr, Szolnoki Imre ellen elfogultság miatt panaszt tettem... 

Az első kérdésem amire a mai napig senki nem akart válaszolni, de még csak vizsgálni sem...

Honnan tudta a "hölgy", aki ellen nyomoztak, hogy Szolnoki Imre rendőr ellen panaszt tettem(1) Két opció tűnik lehetségesnek: vagy Szolnoki Imrétől tudta meg,  vagy hackerként feltörték az internetes fiókjaimat...

Ön mindent elutasított, vagy lezárt, a gyámhatóság viszont fontosnak tartotta a gyermekek védelmét és vizsgálatot indított, aminek eredményeként a "hölgy"-nek "elgurult a gyógyszere" és megszállottsága tárgyát képezte a továbbiakban az, hogy az én elérhetőségemet megszerezze... Először lopott adatlappal három Facebook csoportban osztott meg engem rágalmazó, becsületsértő kijelentéseket tartalmazó posztot, amelyekben rólam szóló információ után kutatott, volt ahol egyértelműen az elérhetőségen iránt érdeklődött... Nem járt sikerrel viszont az ügy bírósági szakaszba lépett....

Ezt követően a "hölgy" társai kutattak utánnam... Először egy nő ismerőse egy angliai magyarokat tömörítő csoportban, de Ő sem járt sikerrel...

Még a "hölgy" ámokfutása előtt a arab szeretője jelölt ismerősnek Facebookon és kezdeményezett velem beszélgetést annak érdekében, hogy engem félrevezetve a helyadataimat megszerezze... Belinkelt egy weboldalt, elakarta velem hitetni, hogy neki egy fitness terme van egy afrikai ország fővárosának, Dohának az 5 csillagos hoteljében, majd megosztotta velem a helyadatait... Az üzenetre rákattintva, egy "ok" gombbal én oszthattam volna meg vele a saját helyadataimat... Mivel a Dohai szálloda fitness tulajdonosa magyarul írt nekem, hátsó szándékot éreztem ezért nem osztottam meg, és a beszélgetést is befejeztem vele... Ő sem járt sikerrel...

Már kezdtem megszokni, hogy mindenki az elérhetőségemet akarja kideríteni, amikor üzenetet kaptam, hogy a volt férjemet hívták fel Önök, hogy  tőle, - akivel a nevem sem azonos -  az elérhetőségemet megtudják... Önök sem jártak sikerrel...

Először a "hölgy" szeretője, aztán a "hölgy" majd egy női társa, végül Önök... Mindenki az elérhetőségemet akarta megtudni... Hogy kerültek Önök ebbe a  listába? 2020. január 15.-e óta nem kaptam választ rá... Talán most... 

Miért nem tőlem kérdezte meg tisztelt Muszka Úr, hogy mi az angliai címem? Hiszen szinte napi kapcsolatban voltunk, annyit "leveleztünk" az Ügyfélkapun keresztül.(2)

Hogyan választotta ki azt a személyt aki után nyomozni fog, akinek kideríti a nevét és a telefonszámát, és felhívja?(3) 

Kiket hívtak fel, hogy az elérhetőségemet megszerezzék? Van három gyermekem és két volt férjem... Ez öt ember, ebből a gyermekeimet egészen biztosan nem hívták fel... A második férjemet felhívták?(4)

Milyen jogszabály hatalmazta fel Önöket arra, hogy a volt férjem után nyomozzanak, hogy kiderítsék a nevét és a telefonszámát?(5)

2020. március 20.-án a világjárvány kellős közepén Ön lezárta a nyomozást... Nem csak újra eltusolt mindent, de gyakorlatilag a határozatot a "hölgy" védelmének és az én lejáratásomnak szentelte... 

Nem részletezem, csak egy példát vegyünk a rágalmazás és becsületsértés bűnügyeket... A Horváth Noémi - szerintem lopott - adatlapról követték el... Önök megtalálták és nyilatkoztatták azt a hölgyet aki rólam és a gyermekeimről rágalmazó és becsületsértő kijelentéseket tett körülbelül 100 000 ember előtt... A világjárvány kellős közepén, megtalálták és nyilatkoztatták a Facebook adatlapja szerint Olaszországban élő, ukrán származású Horváth Noémit...

Mivel arról az adatlapról követték el a rágalmazást és becsületsértést akit Önök megtaláltak és nyilatkoztattak, kíváncsian olvastam volna a rá vonatkozó megállapításokat, kerestem a bizonyítékokat amelyek bemutatására Önök kötelezték... De nem találtam... A rágalmazás és becsületsértés vonatkozásában Ön semmilyen nyomozást nem végzett, meg sem próbálta felderíteni a bűnügyeket... Ön nyilatkoztatta Horváth Noémit, aki megosztotta az én és a két gyermekem becsületét sértő kijelentéseket, kommenteket, rágalmazó posztokat... Nyilatkoztatta a "hölgy" védelmében aki ellen a nyomozást folyt, de egyetlen szóval sem nyilatkoztatta a rágalmazó és becsületsértő kijelentésekről és nem kötelezte Horváth Noémit az állításai bizonyítására... 

Miért nem nyilatkoztatta Horváth Noémit a rágalmazó, becsületsértő kijelentésekkel kapcsolatban amelyeket Ő tett?(6)

Miért nem kötelezte Horváth Noémit az állításai igazolására, például az orvosi igazolás benyújtására, azon kijelentése igazolására, hogy én és a két idősebb gyermekem pszichiátriai kezelés alatt állunk?(7)

Hogyan végezte el Ön Horváth Noémi személyének azonosítását, hogyan győződött meg arról, hogy a képen látható hölgyet nyilatkoztatta? Milyen formában történt a nyilatkoztatása?(8) (Szerintem az adatlap lopott)

Ön leírta, hogy tanúként hallgatták ki a "hölgy" iráni ismerősét (a "hölgy" társai szerint a férfi a "hölgy" jegyese, szeretője aki a "farkával" megkeresett pénzt a "hölgynek" adja) aki nekem egyértelműen kijelentette, hogy a "hölgy" hacker, de csak a "hölgy" védelmében nyilatkoztatták a szeretőt, és nem tettek fel neki egyetlen kérdést sem a hackerséggel kapcsolatban... Vagy Ön felejtette el a határozatba beírni, nem tudom... 

Hogyan és hol került sor a szerető tanúkihallgatására, aki információim szerint 2019 ősz óta Nepálban élt? (9)

Miért nem nyilatkoztatták a szeretőt, vagy került a határozatba a nekem tett kijelentése, miszerint a "hölgy" hacker, aki az ismerőseimet keresi meg, annak ellenére, hogy az ismerőseim listája nem látható...(10)

Önök a "hölgy" által elkövetett bűnügyeket láthatóan nem akarták felderíteni, nem vették figyelembe a bizonyítékokat, ezzel szemben ellenem a sértett ellen és a családom ellen nyomoztak... Miután a volt férjemet felhívták, hogy a tartózkodási helyemet tőle megszerezzék, rengeteg hazugságot szedtek ki belőle rólam és a gyermekeimről, majd a hazugságokat a "hölgy" ellen folytatott nyomozás lezáró határozatában szerepeltették... Tették ezt oly módon, hogy Ön a két fiam teljes nevét is leírta a "hölgy" ellen folytatott nyomozást lezáró határozatban... Végül Ön kijelentette, hogy a volt férjem állításait (a rengeteg hazugságot) adatgyűjtés keretében ellenőrizte és azok alátámasztásra kerültek... (a gépelési hiba - "m" betű helyett "," - vagyis a két egymás mellett levő karakter, nem jelent akadályt az Ön kijelentésének értelmezésében) 

Ön semmilyen bizonyítékot nem prezentált arra vonatkozóan, hogy ezen a volt férjemnek tulajdonított hazugságokat, valóban a volt férjem állította... Arra sem tért ki a határozatban, hogy mi indokolta azt, hogy Ön ellenem, a sértett ellen és a gyermekeim ellen nyomozzon, rólam és a gyermekeimről adatot gyűjtsön, adatot ellenőrizzen... Arra sem tért ki, hogy milyen módon győződött meg ezen hazugságok igazságtartalmáról... 

Mi indokolta, hogy Ön rólam és a két fiamról titokban adatokat gyűjtött?(11) 

Milyen jogszabály hatalmazta fel Önt arra, hogy rólam és a két fiamról  titokban adatot gyűjtsön és adatot ellenőrizzen?(12)

Milyen jogszabály hatalmazta fel Önt arra, hogy a két fiam teljes nevét a "hölgy" ellen folytatott nyomozás lezáró határozatában szerepeltesse?(13)

Milyen körülmények között közölte mindezen hazugságokat Önökkel a volt férjem? Ki hívta fel Őt és hány perces beszélgetést folytatott vele?(14)

Ki rendelte el az ellenem a sértett ellen és gyermekeim valamint volt férjem ellen folytatott titkos adatgyűjtést? (15)

Milyen jogszabály hatalmazza fel Önöket arra, hogy rólam a sértettről, a volt férjeimről és a gyermekeimről titokban gyűjtött és ellenőrzött adatokat tároljon? (16)

Most vonatkoztassunk el attól, hogy az alkoholista és korábban többszörösen körözés alatt álló - s ebből kifolyólag valószínűleg büntetett előéletű - volt férjem miket hazudozott össze és ezt Önök milyen módon érték el... A felsorolt hazugságokat nyilvánvalóan nem nekem kell bizonyítanom, hogy hazugságok, hanem Önnek kell bizonyítania, hogy igazak, ha már Ön kijelentette, hogy Ön ellenőrizte az állításokat és azok alátámasztásra kerültek... Azért én mégis mutatok Önnek egy olyan bizonyítékot ami kétséget kizáróan bizonyítja, hogy Ön hazudott, amikor azt állította, hogy alátámasztásra kerültek a fentiekben vázolt kijelentések.

"Elmondta, hogy emiatt a kapcsolatuk megromlott, ezért is vált el tőle" Ön azt állította, hogy adatgyűjtés keretében meggyőződött arról, hogy igaz az az állítás, hogy a volt férjem vált el tőlem... Kedves Muszka Úr, hogyan lehetséges az, hogy a volt férjem az alperesként szerepel az ítéletben, akit a bíróság több mint félmillió forint megfizetésére kötelezett a részemre, ha Ő vált el tőlem?

Ön miért hazudott? Miért védelmezi a "hölgyet" és miért akar engem hazugságokkal lejáratni? (16) 

Kérem, hogy tételesen, minden egyes kijelentésre vonatkozóan szíveskedjen bizonyítékot bemutatni, amelyek az állításokat az adatgyűjtés során alátámasztották, különös tekintettel az alábbi két kijelentésre:

"Előadta továbbá, hogy a váláskor alaptalanul megvádolta azzal, hogy fiát kábítószer eladásra kényszeríti, emiatt ellene feljelentést is tett.

"...de aztán az is "elmenekült" a volt feleségétől, mivel állítása szerint a volt felesége "nem százas" bár pszichiátriai kezelés alatt soha nem állt, mivel nem volt hajlandó orvoshoz menni."

Nem szeretném Önt sem emberként, sem rendőrként minősíteni, ezért csak megkérem, hogy szíveskedjen azt az iratot részemre átadni, amelyben én feljelentést tettem a volt férjem ellen azért, mert a fiamat kábítószer eladására kényszerítette...

Szintén nem szeretném Önt sem emberként, sem rendőrként minősíteni, ezért csak megkérem, hogy szíveskedjen a bizonyítékot részemre átadni, amely alátámasztotta, hogy én "nem vagyok százas"...

Kérem, hogy a rólam gyűjtött és ellenőrzött adatokat és a bizonyítékait amelyek alátámasztották mindazt amit Ön leírt, részemre megküldeni szíveskedjen... Hiszen Ön tényként jelentette ki egy okiratban, hogy megtörtént az adatgyűjtés és az adatok ellenőrzése, tehát a nyomozati anyagban mindezeknek rendelkezésre kell állnia azzal az eredménnyel amiről Ön beszámolt...


Judy Tailor 

Vincze Judit Mária


London, 2020. 04. 27.

Update: A mai napon tájékoztatást kaptam arról, hogy a Muszka Zoltán bűnügyi osztályvezető által hozott döntést a Debreceni Járási Ügyészség a kérésemre hatályon kívül helyezte és az eljárás folytatását rendelte el...

Idézem az ügyészi határozatot Tisztelt Muszka Úr:

"A nyomozó hatóság fenti határozata ellen Vincze Judit Mária sértett törvényes határidőben panaszt jelentett be, melyben kifogásolta, hogy a nyomozó hatósági határozat úgy van megszerkesztve, hogy az a sértettet lejárassa, a teljes határozat egy módszeresen felépített manipuláció, amely a sértett lejáratásán túl azt szolgálja, hogy ....... .....t mentesítsék a felelősségre vonás alól.

A nyomozati iratok felülvizsgálata során megállapítottam, hogy a bejelentett panasz alaposnak tekinthető.

A pontok helyén annak a hölgynek a neve állt aki ellen Ön nyomozott...

A válaszokat és a bizonyítékokat továbbra is várom...


Judy Tailor 
Vincze Judit Mária