Gurmai, dr. Gál


Gurmai Zita 

országgyűlési frakcióvezető-helyettes, az MSZP elnökségi tagja, az MSZP Nőtagozatának és az Európai Szocialisták Pártja nőszervezetének elnöke

"Kedves barátaim, 2019. november 9.-e fekete nap a mellettem álló Orosz Bernadett életében, hiszen volt barátja egy katonai objektumban kis híján agyonverte." Gurmai Zita 2020. augusztus 27.

forrás: youtube

Miután elemzést végeztem Orosz Bernadett közösségi médiában, sajtóban, TV műsorokban való szerepléseiből és számtalan anomáliát mutattam ki, mindent bizonyítékokkal (leginkább Orosz Bernadett szavaival) linkekkel alátámasztva, facebook üzenetben megkerestem Gurmai Zitát, kérve, hogy  a cikket olvassa el.

Gurmai Zita az alábbi választ adta:  "Ismerem a történetet, ez take news"

Miután megemlítettem neki Brüsszelt, hirtelen politikushoz inkább illő választ kaptam: "Tisztelt Vincze Judit! Nekem mint országgyűlési képviselőnek sem jogom sem lehetőségem nincs arra, hogy egy folyamatban lévő büntetőeljárásba beleszóljak. Ezért véleményezni sem szeretném. Ha önnek egy konkrét üggyel kapcsolatban bizonyítékok állnak rendelkezésre, akkor forduljon a magyar hatóságokhoz és terjessze azokat elő."

Kérdésem: 

- Ha országgyűlési képviselőként sem joga joga, sem lehetősége nincs arra, hogy egy folyamatban levő büntetőeljárásba beleszóljon, akkor hogyan fordulhat az elő, hogy  tényként kijelenti, hogy Orosz Bernadettet a volt barátja egy katonai objektumban kis híján agyonverte? 

Amint Gurmai Zita politikus Asszony válaszát megkapom arra vonatkozóan, hogy milyen bizonyíték áll rendelkezésére, amely alapján országgyűlési képviselőként tényként jelentette ki, hogy Orosz Bernadettet a volt barátja kis híján agyonverte", a cikket frissítem.  A javaslatával pedig élni fogok.

Dr. Gál András

 Orosz Bernadett jogi képviselője, és az ATV -nek adott nyilatkozat alapján a "Nem tehetsz róla, tehetsz ellene" mozgalomból alakuló - bejegyzés alatt álló - civil szervezet vagy alapítvány tagja/alapítója/munkatársa (a kijelentéseikből erre lehet következtetni)

forrás: youtube

6:08 "S mi is nem jókedvünkben alapítunk szervezetet" Mérő Vera mondja Gál Andrásra mutatva.

7:20 "S talán az a mi szervezetünknek vagy mindegy, hogy milyen formában fog létrejönni, a célja"

2020. július 27.-én a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene facebook oldalon cikként/blogként jelent meg, dr. Gál András írása.

"Orosz Bernadettet négyszer bántalmazta a volt barátja, a negyedik alkalomnál olyan súlyosan, hogy abba majdnem belehalt, erről készültek a sajtót is bejárt fotók, közvéleményt is felháborító cikkek. Ekkor, az utolsó bántalmazáskor Bernadett már nem állt párkapcsolatban a férfival, már korábban közölte vele, hogy nem kívánja vele folytatni a kapcsolatát."

Kérdéseim:  

- Melyik bíróság mondta ki, hogy a volt barátja (Kiss István) akárcsak egyszer is bántalmazta Orosz Bernadettet? 

- Milyen bizonyítékra alapozva állítja tényként, hogy a volt barátja (Kiss István) bántalmazta Orosz Bernadettet?

- Miért állítja, hogy Orosz Bernadett és volt barátja (Kiss István) nem voltak párkapcsolatban a bujáki esetkor, amikor tudomásom szerint bizonyíték áll rendelkezésre, miszerint Orosz Bernadett megkereste 2019. november 1.-én Kiss Istvánt, hogy legyen a szeretője, és szeretői viszonyban álltak, közös programokon vettek részt november 1. és november 9. között. (Kiss István hugával Budapesten előadáson voltak, azt követően kettesben a Hotel Marina hajón tartózkodtak. )


"2019. november elején történt ez a negyedik eset, a tettenérés esete forgott fenn, hiszen az elkövető barátainak kellett kimentenie a sikoltó Bernadettet a begőzölt állapotú férfi ökölcsapásai közül."

Kérdéseim: 

- Milyen bizonyíték támasztja alá, hogy tettenérés történt? Tudomásom szerint nem történt tettenérés.

- Mi bizonyítja, hogy a barátai mentették ki a begőzölt állapotú elkövető (Kiss István) kezei közül Orosz Bernadettet?


"Bernadettet is kihallgatták. Úgy, véresen. Nem látott. Mert a szeme nem látszott ki, annyira szét volt verve az arca. Fotó van erről,"

Kérdésem: 

- Hogyan lehetséges az, hogy annak a kezén, aki Ön szerint annyira szétverte Orosz Bernadett arcát, - mint ahogyan azt a fotók bizonyítják - egyetlen sérülés sem volt található, de még egy horzsolás, karcolás sem


"Bernadett rettegett, hogy a továbbra is szabadlábon lévő férfinak így újra lehetősége lesz szakterminológiai kifejezéssel bűnt ismételni, azaz újra bántalmazni őt, ezért másnap kitette a Facebookra a szétvert arcáról készült elhíresült fotót, illetve megnevezte a férfit, aki ezt tette vele, mindezt azért, hogy ezzel talán visszatartsa az újabb veréstől. Aztán a következő napon szóltak neki, hogy ezt nem teheti, ezért a férfi nevét levette. 2 napig volt fent Bernadett Facebook oldalán. Bernadett egy hatgyermekes miskolci anyuka, akinek ezidőtájt kb. 450 Facebook ismerőse volt."

Kérdésem:

- Miért állítja Ön, hogy 2 napig volt olvasható Orosz Bernadett posztjában Kiss István neve? Kiss István neve a mai napig is olvasható Orosz Bernadett posztjában a szerkesztési előzményekben, de az eredeti posztban is 3 hónapig és nem 2 napig volt olvasható.  (2019. november 11.- 2020. február 11.-ig, amikor a sajtóban megjelent, hogy Orosz Bernadettet ezért Kiss István beperelte)

- Ön mint a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja tanúsíthat ilyen magatartást? Megjelentethet egy ilyen hangvételű, Kiss Istvánt - valótlan állításokkal lejárató cikket azon az oldalon, amely civilszervezetként/alapítványként áll bejegyzés alatt, s melyben a jelek szerint Ön is érintett? Nem ütközik ez etikai normákba? 

Amint dr. Gál András válaszát vagy amennyiben Ő nem válaszol, a Budapesti Ügyvédi Kamara állásfoglalását a kérdéseimre vonatkozóan megkapom, a cikket frissítem. 


Az Orosz Bernadett üggyel foglalkozó írásaim:

A poszt kommentjei  az RTL-Klub Híradó facebook csoportban:

Ha az Orosz Bernadett ügy nem tartalmazna annyi anomáliát, és nem vetne fel annyi kérdést, abban az esetben is megkérdőjelezhetőnek tartanám, hogy egy országgyűlési képviselő és egy ügyvéd ilyen eszközöket alkalmazzon. 

Hogy dr. Gál Andrást idézzem, nagyon nincs rendben. Szerintem.

 

Judy Tailor

2020.09.27.