A magyar bírósági rendszer Kádár korszakot megszégyenítő módszerei

Van úgy, hogy egy bíró nem ismeri fel, hogy egy manipulátor irányítja a pert, nem pedig Ő... Az is megeshet, hogy a csőbe húzott bíró összejátszik a manipulátor oldallal és nagy hibát követ el... Még az is előfordulhat, hogy amikor "robban a bomba" nem képes megbirkózni a pszichés nyomással, s csapot papot otthagyva, az aznapi és későbbi tárgyalásait elhalasztva  hazamegy és táppénzre veteti magát... Ami ezután történt azt viszont még most sem hiszem el...

Nem tudom, hogy úgy általában nincsenek felkészülve a magyar bírák és ügyvédek a pszichopatákra, vagy csak a peremben eljáró bíró, és Casanova ügyvédje nem volt, de tény, hogy a bizonyítékaim mintha nem is léteztek volna... Mentségükre szóljon, hogy tényleg nehéz lehetett elhinni, hogy valaki mindazt a szörnyűséget elkövette, amit én előbb írásban, majd szóban vázoltam... Hiszen hogyan is akarhatott volna engem megölni, pontosabban öngyilkosságba hajszolni, az az ártatlan kinézetű, csöndes ember... Nyilván csak kitaláltam, úgyhogy az ügyvédje közbe is kiabált, így akadályozva meg, hogy a tárgyaláson szóbeli nyilatkozatot tegyek:

Ha tudja, hogy milyen lavinát indít el a szavaival, valószínűleg az egész tárgyaláson csendben maradt volna... Hiszen egy olyan embernek akit megpróbáltak megölni, akit megloptak, akitől mindent megpróbáltak elvenni csak a becsülete, az emberi méltósága maradt, ahhoz mint az életéhez, ragaszkodik... Így hát panaszt tettem az Ügyvédi Kamaránál...

Ha a Kamara tudta volna, hogy milyen következményekkel fog járni, hogy jó magyar szokás szerint "elsikálják" az ügyet, és semmi kivetnivalót nem találnak eme ügyvédi viselkedésben, valószínűleg másképp döntöttek volna és legalább egy "ejnye-bejnye" született volna... Így viszont az ellene folyt vizsgálat lezárását követően az ügyvéd a személyes sérelmeit az ügyfelétől kapott megbízásban  torolta meg... Az iratot amit szerkesztett átitatta  a fellengzős gúnyolódás, a rengeteg hazugság mellett voltak a kijelentéseim betegesek, de voltam többszörös bűnelkövető is... Hogy miért nyomott a küldés gombra ma sem tudom, talán azért, mert úgy tudta, hogy nem megyek többet a tárgyalásokra és nem ismerem meg az irat tartalmát...

Nem lettem volna a bíró helyében amikor elolvasta... Valószínűleg Ő sem szeretett akkor a maga bőrében lenni... Ő nyilván azonnal felmérte, hogy ha az az irat a kezembe kerül, már olyan panasz landol az Ügyvédi Kamara levelező rendszerében, amit már nem biztos, hogy elfognak elsimítani... Így hát a bíró az iratot egyszerűen eltüntette, nem küldte meg nekem... 

Fél év múlva pedig, amikor a bíróságot felhívtam, hogy iratbetekintésre érkezem, valószínűleg már kifejezetten utált a maga bőrében lenni... Hiszen egy perdöntő iratot nem csak eltitkolt előlem, de az abban tett megjegyzéseivel egyértelműen pernyerő pozícióba kívánta hozni Casanováékat, és én minderre rájövök majd az iratbetekintésen... No meg sok minden másra is... 

Valószínűleg soha olyan gyorsan nem írt meg két végzést a praxisában mint aznap... Gyorsan belapátolt mindent amit addig kértem, követeltem, de mindig elutasított, vagy figyelmen kívül hagyott... S elővette kitudja honnan az addig visszatartott iratot és a végzésekkel együtt előkészítette kézbesítésre... Nem is tudom, hogy mit remélt... Ha megkapom a három iratot, örömömben hazarepülök? 

A megbeszélt időben megérkeztem, a bíróság folyosóján ültem, amikor elsétált előttem két hölgy, s az egyikben -  aki végig rám nézett - a bírónőt véltem felismerni...

Amikor a sorszámom megjelent és a kezelő irodába mentem, azonnal átvetették velem tértivevényen a két végzést és az eltitkolt iratot... Sosem szerettem a játszmát, Casanova óta pedig egyenesen irtózom tőle, s ezen az sem változtatott, hogy egy bíróról van szó, bizony felfordult a gyomrom... Amikor viszont az addig nem látott iratot kezdtem olvasni mintha hasba  rúgtak volna... 

Nem tudom, hogy mi sokkolt jobban, a játszma, hogy ezt a rendkívül fontos bizonyítékokat tartalmazó iratot eltitkolták előlem, vagy az irat tartalma... Hangosan kiabálva kértem számon a kezelő iroda dolgozóit, hogy miért nem küldték meg nekem? Szegények szabadkoztak, hogy amit a bíró odaír nekik, azt mindent elküldenek... 

A vaskos iratkötegben, a per iratanyagában számtalan jogsértést, bírói részrehajlást bizonyító bejegyzést, de még egy gyakorlatilag hamis orvosi igazolást is találtam, s a teljes iratbetekintést végig kiabáltam... 

Ekkor megjelent egy hölgy és odasúgta, hogy a bírónő beteg lett, és elhalasztják a 6 nap múlva esedékes tárgyalást, majd lefűzött az iratban egy feljegyzést, az ügyvéd  telefonon  történt értesítéséről és átadta a halasztásról szóló végzést... Nem tudtam, hogy sírjak vagy nevessek... Egy bíró, egy bíróság megengedheti ezt magának? S akkor azt még nem is tudtam, hogy aznap is lettek volna tárgyalásai, amit szintén elhalasztottak...

Miután hazarepültem, a 20 oldalas irat - amit a bíró eltitkolt előlem - hazugságait 40 oldalon cáfoltam... Sokkoló volt a bíróság kulisszái mögé belátni, azzal szembesülni, hogy mennyire nem számít az igazság, az kerül ki győztesen,  akivel a bíró a pert megakarja nyeretni... Sokkoló volt azzal szembesülni, hogy az emberek mennyire kiszolgáltatottak a rendszerrel szemben, erkölcsi és anyagi értelemben is... Hiszen ha nem repülök Magyarországra, akkor a rengeteg hazugság került volna az ítéletbe s azt nem éltem volna túl... 

Végül úgy döntöttem, hogy magyarázatot kérek a történtekre, és az OBH-nak írtam levelet... Szinte azonnal válaszoltak, hogy nem az Ő hatáskörük az eset kivizsgálása, vagyis a bíró iratbetekintés alatt történt távozása és a tárgyalás 8 napon belüli elhalasztása, de készséggel világosítottak fel, hogy nekem mint magyar állampolgárnak milyen jogaim és lehetőségeim vannak, milyen jogszabály alapján milyen jogorvoslati lehetőséggel élhetek... És továbbították a levelemet a bíró felettesének, vagyis az elsőfokú bíróság vezetőjének...

Nem vagyok naiv, fel voltam készülve rá, hogy nem fogják elismerni, hogy hibáztak, de a mellébeszélés és hogy gyakorlatilag hülyének néztek arra ösztönzött, hogy a másodfokon, a Törvényszéknél is megpróbáljam... Annyit már tudtam, hogy a bíró táppénzen volt, azt az első fok elárulta, levezettem a történteket, s feltettem a kérdéseimet, majd újra az OBH segítségét kértem, hogy továbbítsák a levelet...

Hamarosan megérkezett a válasz, s én nem akartam hinni a szememnek... Konkrétan meghazudtolt a Törvényszék... A bíró nem dolgozott azon a napon - írták, a bíróság épületében sem volt... S különben is nem csak az én tárgyalásomat halasztották el, hanem másokét is, négy tárgyalási napon... Az egyik halasztott nap épp az iratbetekintés napja volt... A másik halasztott nap egy nappal azelőtt, hogy telefonáltam, hogy iratbetekintésre érkezem, és a bíró gyorsan összedobott két hosszú végzést, és előkotorta valahonnan a visszatartott iratot... S egyébként a pert a bíró előre nem látható betegsége miatt halasztották el 8 napon belül - írták...

Csak néztem a levelet és azon gondolkoztam, hogy miért néznek engem ennyire ostobának? Most akkor hogy is van ez? Egyik mondatukban azt írták, hogy előre nem látható betegség miatt halasztották el a tárgyalásomat... A másik mondatban pedig azt, hogy az iratbetekintés előtt 6 nappal volt az első halasztott nap, majd két másik, és az utolsó amikor az én tárgyalásom lett volna, majd a bíró hirtelen meg is gyógyult...

Meghazudtoltak engem, meghazudtolták egy iraton belül saját magukat, az egymásnak ellentmondó kijelentéseikkel, és szerintük nem volt releváns, hogy azon a napon a bíró betegállományban volt-e amikor a végzéseket írta... 

Csak néztem a levelet, és nem akartam elhinni, hogy ezt tényleg a Törvényszék elnöke írta alá... Hiszen ha igaz amit leírtak, akkor az konkrétan a táppénz csalás gyanúját veti fel, hiszen a bíró elhalasztja a tárgyalásait, nyilván betegség miatt, majd másnap makk egészséges, dolgozik és két hosszú végzést ír, majd újra olyan beteg, hogy nem tud tárgyalásokat tartani, és újra elhalasztják azokat, majd az én elhalasztott tárgyalásomat követően ismét makk egészséges...

Ezeket a következtetéseimet már a Kúriának vezettem le... Újra OBH, Ők készségesen továbbították is... A Kúria elnöke hamar válaszolt, hogy neki nincs erre hatásköre, és a Törvényszéknek továbbította a kérdéseimet...

A Törvényszék válasza is megérkezett... Megtagadták a további vizsgálatot, megtagadták a kérdéseimre a válaszokat... Mintha a Kádár korszakban lennénk...  Nesze neked jogállam... 

Tudomásul kell venni, hogy amiért földi halandókat elítélnek, azt egy bíró következmények nélkül megteheti... Tudomásul kell venni, hogy a bírók nem tartoznak senki felé elszámolással, azt csinálnak amit akarnak... Tudomásul vettem...

A peres irataimban viszont párszor leírtam, hogy a történtek az ítéletben legyenek levezetve, minden felperesi pszichopata játszma, hazugság, mert ellenkező esetben kénytelen vagyok fellebbezni...  S  leírtam azt is, hogy az ítélet átvételére Magyarországra fogok repülni, amint a jegyzőkönyvből értesülök róla, hogy az megszületett... 

A tárgyalásokon nem vettem részt, a jegyzőkönyveket mindig időben megkaptam, így nyugodtan vártam az utolsót is... Vártam és csak vártam... 2 hónap után felhívtam a bíróságot, hogy hol a jegyzőkönyv, született -e ítélet? Nincs jegyzőkönyv, nem tudják, hogy született-e ítélet- mondták... 4 hónap múlva már a nyolcadik híváson is túl voltam, de a kezelő iroda akkor is azt mondta, hogy nincs jegyzőkönyv, nem tudják, született-e ítélet... Agyrém... Ezt tényleg megengedheti magának egy bíró? Egy bíróság? Kezdtem kikészülni, légüres térben éreztem magam... Ezzel a helyzettel már én sem tudok mit kezdeni...

Leültem a laptopom elé és az Ügyészségnek megírtam az egész pernek nevezett elmebajt és feljelentést tettem a bíró ellen táppénz csalás és korrupció gyanúja miatt... Másnap újra felhívtam a bíróságot... A szokásos válasz... Nincs, nem tudják... Nem baj, mondtam, most tettem feljelentést a bíró ellen, és letettem a telefont... 

Harmadnap már nem kellett hívnom a bíróságot... Reggel az e-mailemben volt a jegyzőkönyv és a részítélet... 4 hónappal korábbi keltezéssel... 

Újabb panasz az OBH közvetítésével, mégis ennyire hülyének néz a bíró, hogy 4 hónapon át akadályozza meg, hogy tudomást szerezzek arról, hogy ítélet született? S mégis meddig várt volna, a jegyzőkönyv megküldésével? Mert nyilván az ítéletet nem küldte volna meg, ha nem szembesül azzal, hogy épp a katonai ügyész olvasgatja a játszmáit... 

Hamarosan kiderült... Épp az ítélkezési szünet kezdetéig várt volna... Nem merte meglépni, hogy a 15 napos  hirdetményi kézbesítéssel úgy emeltesse  jogerőre az ítéletet, hogy a jegyzőkönyvet nem küldi meg... Ha viszont a jegyzőkönyvet megküldi a 15 nap elég, hogy Magyarországra repüljek és a bíróságon az ítéletet átvegyem, és mivel semmit nem írt bele a játszmákból, 2 napig a fellebbezést írtam volna... Az ítélkezési szünet épp kapóra jött, ha a jegyzőkönyvet közvetlenül előtte küldi meg, az utazásom az ítélkezési szünetre esne...  

A Törvényszék ezt már nem simította el, vizsgálatot indított a bíró ellen a jegyzőkönyv 4 hónapos késéssel történt feltöltése és az ítélet e-mailben történt kézbesítése miatt...

Hogy a katonai ügyész végez -e érdemi vizsgálatot, vagy Ők is elsimítják, nincs jelentősége... Hiszen amit ebben a perben a bíróságok megengedtek maguknak az jogállamban nem történhetett volna meg...  

Szeretném hinni, hogy nem így működik a bírói rendszer, szeretném hinni, hogy csak ez a bíró ilyen nagy játékos... De a Törvényszék elnöke Őt is felülmúlta, hiszen a bíró az iratbetekintés alatt ment haza, Casanova ügyvédjét is az iratbetekintés alatt telefonon értesítették a tárgyalás halasztásáról...

Azt az ügyvédet, aki a lavinát elindította amikor az iratokból való felkészülés helyett - az általa valószínűleg gyakran alkalmazott taktikát választotta  - hogy az ellenfelet kigúnyolja, megalázza és megszégyeníti...


Judy Tailor


2019.10.01.


Előzmények: 
Az első az életünk Casanovával, a második a válóper.